Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ

The Dragon Tomb: Ancient Legend
Lượt xem: 7,266
Thời lượng: 76 phút
Bốn đào kép "Sinh Đán Tịnh Sửu" do Lưu Cẩm Châu cầm đầu, vì cứu ân sư Viên Chấn mất tích mà không thể không bước vào hành trình thám mộ tìm người vô cùng nguy hiểm.
Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây HạThe Dragon Tomb: Ancient Legendphim Trung Quốc Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ The Dragon Tomb: Ancient Legend Trung Quốc HD Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ Vietsub Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ FHD