Đại Hán Trương Khiên

The legend of Zhang Qian
Lượt xem: 2,623
Thời lượng: 96 phút
Trương Khiên phụng lệnh Hán Vũ Đế về phía Tây đi sứ đến Đại Nguyệt Chi bị Hung Nô chặn đánh giữa đường, giam lỏng ở vương đình Hung Nô đã mười năm. Cuộc sống vốn đang yên tĩnh lại bị biên phòng Đại tướng quân Lan Ký của Hung Nô phá vỡ. Lan Ký thực hiện chính sách bạo ngược với tù binh người Hán, Trương Khiên nhẫn nhục chịu đựng để bảo vệ tính mạng đồng tộc. Nhưng kế hoạch chạy trốn đã lập ra lâu nay lại vì người này đến mà phải gác lại, làm thế nào để đưa người Hán chạy trốn trở thành vấn đề lớn nhất...
Đại Hán Trương KhiênThe legend of Zhang Qianphim Trung Quốc Đại Hán Trương Khiên The legend of Zhang Qian Trung Quốc HD Đại Hán Trương Khiên Vietsub Đại Hán Trương Khiên FHD